XXXIX. konference české společnosti pro hypertenzi

Zhlédnout

22. 10. 2022

Hypertenze v menopauze má jasný dopad na kardiovaskulární osud žen

MUDr. Petra Vysočanová

Zhlédnout

22. 10. 2022

Zasedání Asociace pro srdeční selhání ESC bude v Praze

prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.

Zhlédnout

22. 10. 2022

Pro zahájení léčby dyslipidémie a hypertenze platí: “Čím dříve, tím lépe.”

prof. MUDr. Jan Václavík, Ph.D.

Zhlédnout

22. 10. 2022

Jak by měl probíhat screening HMOD?

MUDr. Peter Wohlfahrt, Ph.D.

Zhlédnout

22. 10. 2022

U obézních hypertoniků preferujeme kombinaci blokády RAS a diuretika

MUDr. Petra Vysočanová

Zhlédnout

22. 10. 2022

Systolický tlak při propuštění je po CMP velmi silný prognostický faktor

prof. MUDr. Renata Cífková, CSc.

Zhlédnout

22. 10. 2022

Z inhibice ARNI profitují i nemocní s hypotenzí

prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.

Zhlédnout

22. 10. 2022

I u křehkých nemocných má léčba hypertenze smysl

prof. MUDr. Jan Václavík, Ph.D.

Inzerce

Hlavní partner